פתיחת פנייה


אם אינכם יכולים למצוא מענה לפנייתכם במאגר המידע שלנו – אתם יכולים לפתוח פניה למחלקה המתאימה להלן:


 כללי

פניות כלליות לעמותה

 מנכל העמותה

מתן לוי 054-80-77-191